Radonmätning: Arbetsplats

Som arbetsgivare har du ett ansvar för att säkerställa att dina anställda inte arbetar i en miljö med höga radonhalter. Det innebär att du behöver mäta och övervaka radonhalten, vidta…